ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ล่าสุดไปถึงไหนแล้ว เช็คเงื่อนไขสำคัญ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหนบ้างกันนะ

โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดที่มีขึ้นในช่วงกลางปี 2565 นี้ คือโครงการที่คนมีรายได้น้อยไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง เพราะหากท่านได้มีโอกาสลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2022 ก็จะช่วยให้ท่านได้รับเงินเยียวยาในการใช้ดำรงชีวิตต่อไปได้ ทั้งนี้ ท่านที่ไม่เคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน อาจมีคำถามเหมือนกันว่าสามารถสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดได้ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง ซึ่งโดยปกติแล้ว ท่านสามารถสมัครสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดได้ผ่านหน่วยงานรัฐที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นธนาคารธกส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักเขตกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเมืองพัทยา

 อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกด้วย ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์ที่มีความสะดวกมาก ๆ ฉะนั้น สำหรับท่านที่คาใจว่าลงทะเบียนบัตรคนจนได้ที่ไหนบ้าง ก็คงได้รับคำตอบที่ท่านต้องการแล้ว

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการตรวจสอบสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการจัดส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่ให้บริการ โดยเงื่อนไขของการจัดส่งเอกสารในระบบลงทะเบียนก็มีความแตกต่างกันออกไป เช่น หากท่านเป็นโสดไม่มีครอบครัวก็สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ได้โดยมีแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น แต่หากท่านเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้ว ท่านจะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส และสำเนาบัตรประชาชนของบุตรมายื่นยันกับเจ้าหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถมายื่นเอกสารในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ด้วยตัวเอง ท่านจะต้องใช้ใบมอบอำนาจพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่นั่นเอง ทั้งนี้ ในการยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ ท่านต้องเช็คระยะเวลาในการดำเนินการให้ดีไว้ด้วย เพียงเท่านี้ท่านก็รอรับสิทธิกดเงินสดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลย

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2022 รอบล่าสุด

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2022 ในรอบล่าสุดนี้ อย่างแรกเลยคือท่านต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป อยู่ในช่วงว่างงานหรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1 แสนบาท และหากผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีครอบครัวอยู่แล้ว ครอบครัวของท่านต้องมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี นอกจากนี้ สินทรัพย์ทางการเงินที่มีไว้ในครอบครองอย่างเงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ต้องมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 1 แสนบาทอีกด้วย หากมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวมานี้ ท่านก็มีโอกาสที่จะมีรายชื่อปรากฏอยู่ในระบบลงทะเบียน และลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นั่นเอง ทั้งนี้ ท่านต้องไปดูรายละเอียดเรื่องของเอกสารที่ต้องยื่นกับหน่วยงานอีกครั้ง รวมถึงเช็ครายละเอียดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนอื่น ๆ ให้ดีด้วยเช่นกัน และหากใครที่พลาดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ ก็อาจจะต้องคอยติดตามลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบหน้ากันต่อไป