เช็คสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 หรือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดมีอะไรบ้าง?

สวัสดิการแห่งรัฐ 2567 รับสิทธิอะไรบ้าง ไม่อยากพลาดรีบอ่านเลย!

ปัจจุบันความคืบหน้าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ดำเนินการมาถึงการใช้จ่ายสิทธิผ่านสวัสดิการแห่งรัฐ 2567ได้แล้ว หลังจากที่เปิดลงทะเบียนไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยกระทรวงการคลังได้มีการประกาศผลการลงทะเบียน และผู้ผ่านเกณฑ์รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐครบถ้วน ทั้งในกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบแรกเมื่อช่วงเดือนเม.ย.67 ที่ผ่านมา และผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ว่าผ่านแล้วทั้งหมดกี่ราย โดยในส่วนของการผ่านเกณฑ์อุทธรณ์นั้นสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านช่องทางที่หน่วยงานรัฐกำหนด โดยวันนี้เราได้รวบรวมการดำเนินการต่อไปสำหรับตรวจแล้วพบว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 อย่าลืมยืนยันตัวตนเพื่อใช้จ่าย

แม้ว่าสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 จะประกาศผลออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนเม.ย.66 แต่ก็มีผู้ได้รับสิทธิหลายท่านที่ยังไม่ดำเนินการขั้นตอนต่อไปเพื่อรับสิทธิเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ฉะนั้น วันนี้เราจึงได้รวบรวมข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดสำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้จ่ายผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งในกลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์รอบแรก และผู้ผ่านเกณฑ์จากการอุทธรณ์ผลที่เพิ่งประกาศผู้ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ช่วงวันที่ 12 มิ.ย.66 ที่ผ่านมา โดยในส่วนนี้ ทั้ง 2 กลุ่ม จะต้องไปยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถรับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ผ่าน 3 ธนาคารของรัฐ เลือกแบงก์ใดแบงก์หนึ่ง ได้แก่ ออมสิน ธกส และกรุงไทย จากนั้นท่านจะได้รับเงินสวัสดิการรัฐย้อนหลังนานสูงสุด 3 เดือน แต่หากท่านดำเนินการช้ากว่าในเดือนมิ.ย.นี้ จะเสียสิทธิไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐย้อนหลังตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด ฉะนั้น หากไม่อยากพลาดสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ท่านใดที่ทราบแล้วว่าท่านเป็นผู้ผ่านเกณฑ์สวัสดิการรัฐให้เร่งดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทันท่วงที

สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้อะไรบ้าง?

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 และยังไม่ทราบรายละเอียดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดมอบสิทธิอะไรให้บ้าง วันนี้เราจะมาสรุปรายละเอียดให้กับผู้ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อไม่ให้พลาดการใช้สิทธิต่างๆ ซึ่งได้แก่ สิทธิเงินสวัสดิการแห่งรัฐในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายรายละ 300 บาททุกคน นอกจากนี้ สวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ยังมีสิทธิส่วนลดการใช้จ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า สูงสุดอย่างละ 315 บาทต่อเดือน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าน้ำประปาและค่าไฟให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดระบุว่า ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐส่วนของค่าน้ำและค่าไฟฟ้านั้น จะต้องลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรัฐ เพื่อขอรับสิทธิดังกล่าว
พร้อมกันนี้ สวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ยังมีสิทธิสำหรับค่าขนส่งสาธารณะ โดยสวัสดิการแห่งรัฐมอบวงเงินให้ใช้ขึ้นรถโดยสารสาธารณะได้ทุกประเภท วงเงินคนละ 750 บาทต่อเดือน ช่วยลดค่าครองชีพการเดินทางให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ขณะเดียวกัน สวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ยังมีค่าช่วยเหลือค่าก๊าชหุงต้ม และค่าช่วยเหลือเยียวยาผู้สูงอายุ และผู้พิการที่จะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนี้ทุกเดือนด้วย โดยการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2567 นี้ จะใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนของท่าน ไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการเหมือนอดีตที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐมากขึ้นไปอีกด้วย