เงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคมได้เท่าไหร่? เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคม รับสิทธิอะไรบ้าง? ใครยังไม่ยืนยันตัวตนรีบเลย

สำหรับท่านใดที่ได้รับสิทธิใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันนี้เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคมมาฝากทุกท่าน เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิของทุกท่านที่ควรจะได้ เพราะขณะนี้โครงการเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเดินทางมาถึงการโอนเงินเข้าบัตรแล้วกว่า 3 เดือน แต่ยังมีผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายท่านยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฉะนั้น หากท่านใดที่เป็นกลุ่มดังกล่าว และยังไม่รู้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร สามารถติดตามรายละเอียดได้ผ่านช่องทางข่าวล่าสุดที่เราได้ทำการรวบรวมมาไว้ด้านล่างนี้

เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2567 ไม่อยากพลาดรับสิทธิต้องรีบยืนยันตัวตน

สำหรับเงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคม กรณีที่เป็นผู้ได้รับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับวงเงินค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค จำนวน 300 บาทต่อเดือนเช่นเดิม แต่กรณีผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน และทำการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่ 26 มิ.ย.นั้น จะได้รับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2567ย้อนหลังสูงสุด 3 เดือน หรือเป็นเงินกว่า 900 บาท ซึ่งสาเหตุที่พูดถึงเรื่องดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งสำคัญมากๆ สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน โดยท่านจะพลาดรับวงเงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคมที่รัฐจัดวงเงินให้ตามสิทธิของท่าน ฉะนั้น หากไม่อยากพลาดใช้สิทธิ์ดังกล่าว ท่านที่ผ่านเกณฑ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรก หรือผู้ผ่านเกณฑ์การอุทธรณ์ก็ต้องรีบไปดำเนินการยืนยันตัวตนผ่าน 3 ธนาคาร ได้แก่ กรุงไทย ออมสิน และธกส ซึ่งหากดำเนินการยืนยันตัวตนช้ากว่านั้น จะไม่ได้รับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้อนหลัง

บัตรสวัสดิการเดือนกรกฎาคมมีอะไรบ้าง?

ทั้งนี้ นอกจากเงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคม ที่รัฐให้เป็นค่าครองชีพบรรเทาค่าอุปโภคและบริโภคแล้ว ยังมีสวัสดิการอื่นๆ ให้กับผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปลา โดยเงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคมสำหรับค่าน้ำและค่าไฟฟ้าดังกล่าว จะได้รับอย่างละ 315 บาท โดยท่านจะได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อทำการลงทะเบียนผ่านหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องค่าน้ำค่าไฟแล้วเท่านั้น เพราะเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดจะโอนไปยังหน่วยงานนั้นๆ โดยตรง นอกจากนี้ เงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคม ยังมีในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ารถ ค่าขนส่งสาธารณะรวมกว่า 750 บาท โดยท่านสามารถเลือกใช้ขนส่งสาธารณะใดก็ได้ทั้งหมด พร้อมกันนี้ ยังมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าแก๊สวงเงิน 80 บาท ช่วยลดปัญหาราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น โดยผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเช็คเงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคมโอนเมื่อไหร่ อย่างไรได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด จากนั้นเลือกเมนูเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนของท่าน เพื่อตรวจสอบรายละเอียดได้เลย โดยจะมีการระบุชัดเจนว่าเงินสวัสดิการแห่งรัฐจะเข้าเมื่อไหร่อย่างไรบ้าง ซึง่ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้