ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ทำได้หรือไม่ ดูวิธีลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ที่นี่

ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์มีวิธีลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์อย่างไร

เช็คสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ได้ชัวร์ รอบใหม่อัพเดทเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์สิทธิบัตรคนจนล่าสุด

สิทธิบัตรคนจนล่าสุดยังไม่มีการปรับเปลี่ยนมากนัก จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของคุณสมบัติเงื่อนไขของผู้ที่ทำการทำบัตรคนจน และสามารถเลือกได้ว่าจะลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์หรือขอเข้ารับบริการผ่านจุดบริการที่กำหนด ในส่วนของเงินเข้าบัตรคนจนรอบใหม่ไม่สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้และสามารถใช้จ่ายเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนผ่านทางร้านค้าที่รับชำระบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น 

ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์

ภาครัฐเปิดให้สามารถลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยตรง เข้าไปที่ https://register-welfare.mof.go.th/welfare-customer-web/#/ คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนออนไลน์ได้เลยทันที ในเวลาที่กำหนดตั้งแต่ 6:00 น ถึง 23:00 น ควรมีการตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำการลงทะเบียนระหว่างลงทะเบียนให้เรียบร้อยหากมีการอัพเดทเพิ่มเติมหรือพบว่าข้อมูลที่ส่งผิดพลาดหลังจากลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์จะต้องยื่นเรื่องใหม่กับหน่วยงานโดยตรง จะทำให้เสียเวลาในการพิจารณาทำบัตรคนจนนานมากขึ้น การตรวจสอบผลการอนุมัติจะสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ที่ทำการลงทะเบียน โดยจะต้องเข้ามาตรวจสอบด้วยตนเองในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป 

ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์อัปเดตหลักเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ 

ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ 2565 ได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของผู้สมัครใหม่ทั้งหมดโดยหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบสินทรัพย์ส่วนตัว โดยลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์มีการพิจารณาหลักเกณฑ์รายได้ของครอบครัวร่วมด้วย ไม่ใช่แค่หลักเกณฑ์รายได้ของผู้สมัครส่วนตัวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากเคยมีการทำบัตรคนจนมาก่อนหน้านี้แล้วจะต้องเข้าไปตรวจสอบเพื่อเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ว่าคุณผ่านหลักเกณฑ์หรือไม่ โดยพิจารณาเงื่อนไขรายได้ของครอบครัว จากเดิมพิจารณารายได้ผู้สมัครไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นพิจารณารายได้รวมของครอบครัวร่วมด้วย คือ รายได้สมัครบัตรคนจนออนไลน์ของครอบครัวรวมกันและหารเฉลี่ยต่อคนไม่เกินคนละ 100000 บาทต่อปี บัตรคนจนรอบใหม่ ผู้ที่ได้นิยามว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนได้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนคู่สมรสที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่นับรวมกับบุตรบุญธรรม มีการพิจารณาสินทรัพย์ครอบครัว โดยประเมินเงินกู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในระบบและสินทรัพย์ในครอบครอง ได้แก่ ที่ดิน หุ้นกู้ บัญชีเงินฝาก และอื่นๆ